De inkwartiering van LSVV’70 bij UVS maakte de archiefwerkgroep van UVS nieuwsgierig naar de historie van onze nieuwe partner. Reden genoeg om diverse archieven en bladen in te duiken en om te ontdekken, dat de wortels van LSVV’70 zelfs ouder zijn dan die van UVS.

Studenten zijn er sinds 1575 in Leiden en gevoetbald wordt hier al ruim honderd jaar. Reden genoeg voor Nico van Horn, lid van de archiefwerkgroep, om het tot de bodem uit te zoeken. Voor leden van LSVV’70 een must om hiervan kennis te nemen. Al was het alleen al om de ontdekking dat minimaal 3 bekende Nederlanders in hun jonge jaren een balletje getrapt hebben in Leiden. We overwogen even een hoorcollege in de kantine, maar door Corona moeten we ons beperken tot een schriftelijke vastlegging van het Leids studenten voetbal. Wellicht houden we over een jaartje nog wel een kort tentamen.

De eerste voorganger
LSVV70, onze nieuwe huisgenoot, heeft twee voorgangers gehad. Hoog tijd om eens kennis te maken met die twee voorgangers. De eerste was de Leidsche Studenten Cricket Club, van 7 maart 1883, opgericht binnen het Leidsch Studenten Corps en alleen toegankelijk voor leden van het Corps. Ze oefenden en speelden op een veld bij de Maresingel, samen met de Leidsche Cricket Club. Vooral cricket stond op het programma, heel af en toe hardlopen. In 1887 kwam er alweer de klad in. “Heel veel deed zij niet van zich hooren,” lezen wij in de oude almanakken. Ze hadden intussen wel een eigen schuur, waar de nodige ruimte was voor wassing en berging. Een groot probleem was dat cricket vooral in de zomermaanden wordt gespeeld en dat juist dan veel studenten buiten Leiden waren. In mei 1888 hadden ze een onderlinge wedstrijd op het Schuttersveld, achter het toenmalige Zomerzorg. Op 1 juni 1888 speelden ze hun eerste wedstrijd tegen een andere studentenvereniging, Sphaerinda uit Utrecht. Die wedstrijd vond in Den Haag plaats, op de Maliebaan. Toen vielen ze ook eindelijk in de Leidse lokale pers op. In 1891 verdween het oefenterrein en de club zakte steeds verder weg. Er waren plannen te over, maar het bestuur ondernam weinig actie. Ze verhuisden maar weer eens, nu naar de Hogewoerd, maar de trek was eruit. De naam was intussen wel veranderd in Leidsche Studenten Cricket en Football Club: “Want tot het spelen van voetbal was al in het najaar van 1891 door de algemeene vergadering besloten zonder dat het bestuur iets ten uitvoer heeft gebracht.” Dat zinde een aantal leden niet. In het voorjaar 1893 riepen enkele ongedurige leden een algemene vergadering bijeen. Daar bleek dat de kas vrijwel leeg was. Het bestuur werd afgezet, en er kwam een nieuw bestuur. En eindelijk, op woensdag 15 februari 1893 speelde de club uit Leiden tegen studenten uit Utrecht een voetbalwedstrijd op het Malieveld in Den Haag. De studenten gingen laat voetballen, de ‘gewone’ vereniging Achilles had op 24 maart 1890 de eerste voetbalwedstrijd (in Leiden gehouden op het Raamland bij de Leiderdorpseweg, tegen het Rotterdamse Sparta.

Voetbal en cricket
Tekenend voor het wel wat kleine enthousiasme voor voetbal bij de studenten is het volgende bericht uit 1897: “Op een terrein te Leiden gelegen tusschen den Heerenweg onder Zoeterwoude en den Staatsspoorweg had gisteren een voetbalwedstrijd plaats tusschen de “English Wanderers” en de vertegenwoordigers van alle Nederlandsche universiteiten, deel uitmakende van studenten-voetbalvereenigingen, uitgeschreven door de Leidsche vereeniging “Ajax” [nu: ASC]. Uitgekomen waren 2 Leidsche en 5 Delftsche studenten, 1 student uit Utrecht en 1 uit Amsterdam, terwijl 2 Leidenaars, leerlingen der Hogere Burgerschool, ingevallen waren voor de ontbrekende Leidsche studenten. “De Engelsche strijders wonnen met 5 tegen 1 goal.” Er waren dus zelfs geen Leidse studenten-voetballers beschikbaar. Na 1899 ging de club verder als Leidsche Studenten-Cricket-, Voetbal- en Hockey-vereeniging. In 1902, 1903 is er van voetbal totaal geen sprake, het accent ligt die jaren bij hockey. Dat kwam ook door het steeds weer moeten huren van een ander veld. In november 1903 vindt op initiatief van de Delftsche Studenten Voetbal Vereeniging de oprichting plaats van de Interacademiale Voetbalbond, waarin vertegenwoordigers van verschillende universiteiten zaten. Het eerste speeljaar, 1904, waren Leiden, Amsterdam en Delft vertegenwoordigd. Leiden haalde dat jaar weliswaar de tweede plek, maar wist later wel een incompleet (Leids) Ajax te verslaan met 5-0. Ieder jaar een enkele wedstrijd, tegen andere universiteiten, veel voetbal was er voor de studenten niet. Cricket werd ook vrijwel niet meer gespeeld, en in 1909 zelfs officieel uit de naam geschrapt. De club is omstreeks de Eerste Wereldoorlog ten ondergegaan.  Er werd nog een poging tot heroprichting in 1918 gedaan, maar dat liep helemaal niet goed. Het werd 1925.

LSVV opgericht
Studenten in Leiden waren wel blijven voetballen, ééns per jaar, tegen andere universiteiten. Dat gebeurde onder toezicht van de Interacademiale Voetbalbond (1903). Deze bond was nog niet door de Nederlandsche Voetbal Bond erkend. Ook in Leiden bleef er steeds een team, maar dat werd meestal aangevuld met spelers van de grote Leidse clubs en zelfs met aanwezige internationals. Weinig student dus. Daarom kwam er in 1925 de Nederlandsche Studenten-Voetbalbond bij. Die wilde in iedere universiteitsstad een echt studententeam, een vast aanspreekpunt, en dat werd in Leiden de LSVV, Leidsche Studenten Voetbal Vereeniging. De club werd opgericht 25 september 1925, als subvereniging binnen het Leidsch Studenten Corps. Tot die tijd speelden de studenten bij de gewone Leidse clubs. De LSVV begon eigenlijk als een wedstrijdorganisatie, om te proberen de voetballende studenten bijeen te houden. Daarnaast speelden de studenten regelmatig wedstrijden tegen de Leidse politie, en meestal gebeurde dat op de terreinen van ASC. Ook voetbalden ze regelmatig tegen het personeel van Sociëteit Minerva. Bekende leden en bestuurders: in 1940 Molly Geertsema (de latere burgemeester van Wassenaar) en Erik Hazelhoff Roelfsema (Soldaat van Oranje).

Stilstand, heropleving en een nieuw begin
Door de sluiting van de Leidse universiteit in 1940 vielen de sportactiviteiten tijdens de oorlog stil. Na de oorlog herleefde LSVV maar heel voorzichtigjes, en voortaan onder hoede van de grotere sportvereniging van het Corps, Arena. Maar rond 1950 waren de activiteiten als vanouds: de voetballende studenten kregen zelfs forse waarschuwingen van de KNVB, als ze op bezoek gingen in b.v. Rotterdam, wegens wangedrag (na afloop, dat dan wel).

Het meest bekende bestuurslid in de jaren vijftig: ene Cees Goekoop (later meer bekend als burgemeester van Leiden). Ieder jaar nam LSVV deel aan ontmoetingen tegen andere universiteiten, en soms wonnen ze ook. Maar in de loop van de jaren zestig zakte de belangstelling in. Veel voetballende Leidse studenten werden geen lid van LSVV omdat ze geen Corpslid waren, dat was tot 1970 een verplichting. De situatie werd onhoudbaar. De Universiteit wilde best geld stoppen in voetbalvelden (Piet Paaltjenspad) en de Universitaire Sporthal, maar die moesten dan voor alle studenten open zijn, niet alleen voor de Corpsleden. In 1970 ging LSVV open voor alle studenten, verbrak de directe banden met het Corps en herdoopte zich in LSVV’70. Bij het Corps bleven wat zaalvoetbal teams over. LSVV70 was geboren. En daarvoor verwijzen we u naar de site van LSVV’70.

Archiefwerkgroep UVS

3 maanden geledenBLEDDERS MET VETERS
5 maanden geledenBekerverlies semi-profs UVS eindigt bijna in de rechtbank
9 maanden geledenOude ambtsketens opgepoetst