Kledingplan UVS

Kledingplan UVS 

UVS hecht waarde aan een professionele uitstraling en vindt daarom dat de kleding van spelers en trainers altijd representatief en uniform moet zijn. Dit betekent dat alle kleding centraal wordt ingekocht en UVS als eigenaar de kleding gedurende ieder seizoen aan spelers en trainers in bruikleen stelt onder de voorwaarden zoals die beschreven staan in dit kledingplan.

Uitgangspunten

De voetbalkleding is eigendom van UVS en wordt in bruikleen aan alle spelende leden verstrekt. Kosten hiervan worden grotendeels gedekt door de sponsoring van Voetbalshop.nl. Hieraan leveren alle leden jaarlijks een bijdrage die wordt geïnd samen met de contributie. Deelname is verplicht.

Om alles goed te laten lopen hebben we een aantal afspraken opgesteld. De kledingcommissie is belast met de uitvoering. De coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen, de trainers en leiders ondersteunen desgevraagd de kledingcommissie ten behoeve van een goede, praktische uitvoering.

Afspraken

De wedstrijdkleding wordt aan het begin van elk seizoen verstrekt aan de leiding van het team. Het gaat hier om een UVS sporttas met daarin voor iedere speler:

  1. 1x UVS wedstrijdshirt
  2. 1x Korte broek
  3. 2x rode regenjas voor coaches (ouders)

Uit hygiënisch oogpunt dienen wedstrijdsokken zelf te worden aangeschaft via voetbalshop.nl.

Van de verstrekte kleding wordt een overzicht gemaakt dat door de leider/coach wordt ondertekend bij ontvangst. De leider/coach zorgt ervoor dat de kleding, m.u.v. de wedstrijdsokken, aan het eind van het seizoen compleet wordt ingeleverd. Wanneer er iets ontbreekt dan zal dit worden verhaald op het desbetreffende team. Hierbij gelden de op dat moment geldende inkoopprijzen van de kleding. De inleverdatum wordt tijdig gecommuniceerd door de kledingcommissie.

De wasvoorschriften dienen strikt te worden opgevolgd. Indien er door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, wordt het team daarvoor aansprakelijk gesteld. De kosten voor vervanging worden dan bij het team in rekening gebracht.

Wanneer er kleding gedurende het seizoen kwijtraakt dan zijn de kosten voor het team zelf. Vervangende kleding zoals het shirt en de sportbroek kan aangeschaft worden via de coach/leider bij de kledingcommissie. Wedstrijdsokken kunnen door de speler(s) zelf worden aangeschaft via Voetbalshop.nl.

Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd. Allen in dat geval zal van een kosteloze vervanging sprake zijn.

Als er kleding is die zodanig beschadigd is dat het vervangen moet worden, dan kan het vervangen worden op kosten van de club. Beschadigde kleding dient daarbij ingeleverd te worden. Dat geldt ook als er geruild moet worden voor een andere maat. Bij beschadiging door onzorgvuldig of onjuist gebruik of door opzet of grove schuld zijn de kosten van vervanging voor rekening van het team zelf. Dit is ter beoordeling van de kledingcommissie.

Alle wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van UVS gebruikt worden en dus niet op “straat” of bij andere gelegenheden, tenzij daar door de kledingcommissie toestemming voor is verleend.

De gebruiker zal geen nummer, naam, of andere uiting op de kleding (laten) bedrukken, schrijven of bevestigen.

Leden die gedurende het seizoen vertrekken bij UVS blijven de volledige bijdrage aan het kledingplan verschuldigd en hebben geen recht op restitutie. Bij het niet of onvolledig inleveren van alle kleding zal er een (financiële) blokkade door UVS worden gezet op een eventuele overschrijving. Waar nodig zullen openstaande vorderingen via Florijn Incasso worden verhaald.

Trainers

Iedere trainer -zowel selectie als niet-selectie en maximaal 2 trainers per team- wordt aan het begin van het seizoen kosteloos voorzien van een UVS wedstrijdtas met daarin:

  1. Coachjas / Winterjas
  2. Trainingspak
  3. Shirt
  4. Korte broek

Met betrekking tot het gebruik, vervanging en vermissen wordt aangesloten bij de afspraken van het kledingplan.

Tot slot

Een eventuele slidingsbroek en thermoshirt moeten geheel wit zijn. De slidingbroek mag niet langer dan tot de knie.

Voor alle voetballende leden van onze vereniging zijn scheenbeschermers verplicht gesteld tijdens de competitie- en oefenwedstrijden. Het wordt echter ook aanbevolen scheenbeschermers te dragen tijdens trainingen, ter voorkoming van blessures. 

Voetbalshop.nl

Voetbalshop.nl is sinds van het seizoen 2018-2019 de exclusieve kledingleverancier voor alle wedstrijd- en trainingskleding van UVS. Met Voetbalshop.nl heeft UVS een aantrekkelijk leveringscontract kunnen afspreken. Alle onderdelen van de nieuwe kledinglijn zullen exclusief worden uitgeleverd door Voetbalshop.nl. Een speciale uitvoering van het officiële wedstrijdshirt en wedstrijdsokken is in samenwerking met de kledingcommissie door Voetbalshop.nl exclusief ontworpen.

Klik hier voor het assortiment van UVS.

Over Voetbalshop.nl

Het hoofdkantoor van Voetbalshop.nl is gevestigd in Woerden waar ook een eigen drukkerij en een grafisch ontwerpbureau zijn gevestigd. Voetbalshop.nl is een totaalleverancier op voetbalgebied en is de grootste voetbalwinkel van de Benelux met meer dan 5.000 voetbal gerelateerde producten. Voetbalshop.nl levert alle bekende merken tegen zeer aantrekkelijke kortingen. Alle UVS leden gaan profiteren van deze exclusieve kortingen op Voetbalshop.nl. Tenslotte kent Voetbalshop.nl een zeer korte verzendtijd die hoort bij een moderne online leverancier. Voetbalshop.nl zal ook als sponsor toetreden tot de Business Club van UVS. Tevens neemt Voetbalshop.nl de wedstrijdkleding voor de jeugdselectieteams voor haar rekening.