Jeugdbeleid

Het nieuwe bestuur van UVS heeft een eigen kijk en visie op de inrichting en organisatie van een jeugdafdeling en jeugdvoetbalopleiding. Die kijk en visie zijn vastgelegd in het Voetbaltechnisch Beleidsplan.

Voor de uitwerking van dat beleidsplan worden in ieder geval de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- UVS is een merknaam als het gaat om haar jeugdvoetbalopleiding. De vereniging wil dat merk blijvend versterken door te investeren in de voetbaltechnische opleiding van haar jeugdspelers en de inrichting van haar jeugdafdeling.

- UVS wil alle jeugdspelers op een plezierige en succesvolle manier laten voetballen in een veilige voetbalomgeving.

- UVS is een voetbalclub. En een ambitieuze voetbalclub. Met onze hoogste jeugdselectieteams willen we op een zo hoog mogelijk niveau voetballen. Sportieve doelstelling is dat de JO19, JO17 JO15 en JO13 in de landelijke tweede of derde divisie actief zijn en de JO8 tot en met de JO12 op het hoogste regionale niveau.

- Voor de niet-selectieteams staan spelbeleving en plezier in het voetbal voorop zonder daarbij het competitieve element van het spel uit het oog te verliezen. Ook deze teams moeten binnen hun mogelijkheden op het hoogst haalbare niveau acteren en optimaal gefaciliteerd worden om dit te realiseren. Deze teams worden dus ook samengesteld op basis van voetbalkwaliteiten en ook hier wordt doorgeselecteerd.

- Om in de toekomst als vereniging verder te kunnen groeien, moet er sprake zijn van een gezonde balans tussen de prestatieve en recreatieve ambities van de jeugdafdeling. Dit houdt in dat de aandacht niet alleen dient uit te gaan naar de selectie- en opleidingsteams, maar ook naar de lagere jeugdteams, het meisjesvoetbal en het G-jeugdvoetbal.

- De jeugd heeft een eigen en belangrijke plek binnen de vereniging. Het bestuur wil dit verder accentueren door de jeugdspelers meer ontspanningsmogelijkheden binnen de club te  bieden en met haar voorzieningen meer dan in het verleden in te spelen op de wensen en behoeften van de jeugdspelers.

- Bij de toewijzing van faciliteiten wil het bestuur de discrepantie tussen selectie- en niet-selectieteams sterk reduceren. Anders gezegd: ook lagere jeugdteams hebben recht op goede trainingsfaciliteiten en hebben evenveel recht om een wedstrijd op het hoofdveld van de vereniging te spleen als een selectieteam.

- De kwaliteit van het vrijwilligerskader is van essentieel belang voor het in goede banen leiden van het jeugdvoetbalbedrijf. Het bestuur vindt het van belang om de komende jaren extra te  investeren in de kennis en vaardigheden van haar jeugdkaderleden.

- De vereniging vindt ouderparticipatie erg belangrijk en heeft zich tot doel gesteld om meer ouders van jeugdleden als meewerkende vrijwilliger aan de vereniging te binden. 

- UVS streeft naar een goede samenwerking met Leidse onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van stage-onderwijs en andere voetbal- en sportverenigingen als het gaat om  het uitwisselen van kennis en het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten.