Sinds 1914 wordt er door UVS gevoetbald. Dat betekent inmiddels ook 107 jaar vergaderen en besturen. Recent zelfs noodgedwongen via een digitale ledenvergadering. In het UVS-archief liggen notulenboeken vanaf de beginjaren van UVS, waarin alle bestuurs- en ledenvergaderingen minutieus met keurig handgeschreven teksten zijn vastgelegd. Het geeft een prachtig beeld uit die periode, niet alleen vanwege de voetbalfeitjes maar meer nog schetst het een aardig beeld van het reilen en zeilen van de (Leidse) samenleving toentertijd. Wij hebben ons voorgenomen om u met regelmaat op de hoogte te brengen van opmerkelijke zaken die wij in de boeken zo al hebben aangetroffen.

Notulenboeken UVS uit de vorige eeuw

Uit de notulen van de ledenvergadering van zondag 5 december 1915:

Het 4e Punt handelde over het Begin der Wedstrijden. Zooals gebruikelijk is worden bij het begin der Wedstrijden altijd eenige hoera’s aangeheven voor de tegenpartij die dat dan weer doet voor ons. Een der leden merkte toen op dat de ontvangende partij dit altijd het eerst doet. Zeer terecht!’

Uit de notulen van de ledenvergadering van woensdag 3 september 1919 (in Mobilia):

C. Haneveld vraagt of nu de zaak over W. Ciere niet besproken kan worden. De voorzitter antwoord dat dit behandeld wordt bij punt 7.’ (….) ‘Het geval van W. Ciere komt ter sprake. De voorzitter deze zaak inleidende begint met te zeggen dat hem rare gevallen ter ore zijn gekomen welke gebeurd moeten zijn tijdens de vriendschappelijke wedstrijd D.L.V. III – U.V.S. III. W. Ciere die deze wedstrijd meegespeeld heeft moet toen minder correct gehandeld hebben. U.V.S. III verloor toen met 6 – 0. W. Ciere verdedigde toen het doel, al moet er aan dat verdedigen wel wat gehaperd hebben. Er werd gesproken van omkooperij. De aanvoerder van UVS III onze vriend J. van Barneveld legt de zaak nader uiteen en verklaard dat W. Ciere niet aangeschreven was voor genoemde wedstrijd. Hij was echter wel op het terrein aanwezig. Er waren bij den aanvang 10 UVS spelers aanwezig waarom de aanvoerder van UVS III aan W. Ciere verzocht als 11e man in te vallen en in het UVS doel plaats te nemen. Deze voldeed hier toen aan. Spreker merkt op dat W. Ciere in zijn goede pak stond te spelen en er dus wel wat voor was te vinden wanneer hij zich niet liet vallen voor een geplaatste bal. Maar W. Ciere was volgens spreker niet de eenige (zoo hij er dan bij betrokken is) die de oorzaak is geworden van een 6 – 0 nederlaag. Gebr. Van Vliet waren het ook gauw zat. Spreker wenschte echter wel dat het bestuur deze zaak nader onderzocht voor zij recht sprak.
J. de Hollander merkt nog op dat W. Ciere niet gekomen was om te voetballen. Tevens merkt hij op dat uit alles op te maken is dat W. Ciere het a.s. seizoen voor UVS weer geregeld zal spelen. Hij hoopt dat het bestuur er rekening mee wil houden. Dat hij niet op de vergadering kan komen is oorzaak van zijn werkzaamheden. Uit alles blijkt dat de vergadering tegen royeering van W. Ciere is. Het bestuur zal de zaak nader bespreken.’

UVS Bestuur in 1925. Midden onder het vaandel voorzitter Lolkes de Beer

Archiefgroep UVS
Fred Beerenfenger
Hans Neuteboom
Nico van Horn
Simon van Meijgaarden

4 maanden geledenBLEDDERS MET VETERS
7 maanden geledenBekerverlies semi-profs UVS eindigt bijna in de rechtbank
10 maanden geledenOude ambtsketens opgepoetst