Een rood-zwart archiefstuk met een blauw-wit randje

In onze rubriek ‘Bledders Met Veters’ dit keer een door ons bewerkte bijdrage van Emiel Sluyterman, lid van de commissie ‘The Good Old’ van het Oegstgeester ASC, die zich, net als wij, onder meer bezighoudt met het clubarchief. Van hem ontvingen we een artikel uit hun archief met daarin een amusante briefwisseling uit 1935 tussen het Leidsch Dagblad en een lezer van de krant. Waarom Sluyterman speciaal met ons deze gebeurtenis deelt, wordt snel duidelijk.

Op 1 juni 1935 verschijnt in het L.D. een ingezonden brief van de heer J. Bezemer uit Alphen aan de Rijn die daags ervoor bij ASC op de Kempenaerstraat in Oegstgeest een voetbalwedstrijd heeft bezocht. In de brief doet hij zijn beklag over het gedrag van de politie die niet ingrijpt als enkele jongelui op de ‘kappen’ van de rond het voetbalterrein geparkeerd staande auto’s klimmen om vandaar af gratis naar de ‘voetbalmatch’ te kijken. Met als gevolg dat meerdere voertuigen danig beschadigd raken.

Na een uitvoerig verslag van de gebeurtenissen eindigt hij met de woorden: ‘Het ware toch zeker beter geweest, indien de politie ook in dit opzicht meer diligent ware geweest. Met dank voor plaatsing’.

Het Leidsch Dagblad reageert de volgende dag op de ingezonden brief:

‘Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij ons met den chef veldwachter te Oegstgeest in verbinding gesteld, die ons opmerkte dat bij een wedstrijd als van Zondag j.l. met een toeschouwersaantal van pl.m. 6500, de auto’s naar de omliggende straten verwezen moeten worden, in het belang van de verkeersveiligheid. De politie kan echter niet aansprakelijk zijn voor deze auto’s, daar er geen speciaal parkeerterrein is en de agenten niet als ‘parkeerknechts’ fungeeren. Wil men zijn auto beschermen, dan gelieven de eigenaars daar zèlve voor te zorgen. De politie moet óók elders rond het terrein surveilleren. Intusschen heeft zij ook wel degelijk meerder malen personen van de kappen der auto’s weggejaagd’.

De mannen van het clubarchief van ASC fronsen de wenkbrauwen bij het lezen van dit archiefstuk.  Met name bij de passage waarin gerept wordt over het aantal toeschouwers bij de bewuste wedstrijd: 6500!  Een wedstrijd van vierdeklasser ASC voor zoveel toeschouwers? Dat moet een vergissing zijn geweest! Na enig speurwerk in de clubarchieven van de rood-zwarten komt de aap dan ook uit de mouw. Het betreft hier de belangrijke beslissingswedstrijd om promotie naar de 2e klasse tussen UVS en De Kennemers uit Beverwijk op 25 mei 1935. UVS wint deze beladen wedstrijd met 2-0 en promoveert. Voor de blauwwitten is deze overwinning van het eerste elftal, met Piet Kantebeen in de gelederen, een belangrijke gebeurtenis in de clubhistorie. In ons clubhuis prijkt nog altijd het aanplakbiljet van deze wedstrijd. Daarop staan ook de toegangsprijzen vermeld, waaruit valt op te maken dat niet alleen de spelers van UVS, maar ook de kantinebaas en de penningmeester van ASC die middag in feeststemming huiswaarts keren!

Het kampioenselftal van 1935 dat de beslissingswedstrijd tegen De Kennemers met 2-0 won en de voetbalschoenen van Piet Gertenaar (niet op de foto) waarmee hij in die belangrijke wedstrijd het eerste doelpunt voor zijn rekening nam.

Met dank aan Emiel Sluyterman en The Good Old.

Archiefgroep UVS
Fred Beerenfenger
Simon van Meygaarden
Nico van Horn
Hans Neuteboom

3 maanden geledenBLEDDERS MET VETERS
5 maanden geledenBekerverlies semi-profs UVS eindigt bijna in de rechtbank
9 maanden geledenOude ambtsketens opgepoetst