Het bestuur heeft enige tijd geleden de buitendeur bij het secretariaat en de eerstvolgende binnendeur laten voorzien van elektronische sloten. Na een succesvolle proefperiode zal het gebruik van elektronische sloten verder worden uitgebreid op het complex. Zo worden de deuren van het nieuwe ballenhok onder de tribune binnenkort voorzien van nieuwe elektronische sloten en krijgt het nieuwe kleedkamergebouw dat deze zomer wordt gerealiseerd ook hetzelfde toegangssysteem.

De reden van deze modernisering is de wens om het gehele complex uiteindelijk te voorzien van toegangscontrole dat in de toekomst is uit te breiden. Daarnaast wil het bestuur waar nodig kunnen zien wie er waar naar binnen is geweest en kan toegang tot complex en ruimtes makkelijk en snel toegankelijk gemaakt worden. Hierdoor wil het bestuur meer beheer en grip krijgen op het sluitplan door onder andere ervoor te zorgen dat men vanaf en tot een bepaalde tijd naar binnen mag. Tenslotte wil het bestuur geen overdracht meer van een fysieke sleutels en het uitlenen of doorgeven van sleutels aan onbevoegden een halt toe roepen.

Oude Situatie

Het bestuur heeft de afgelopen maanden ontdekt dat veel sleutels verloren zijn gegaan en dat er in het verleden veel sleutels zijn aangemaakt en zijn uitgegeven aan personen die (inmiddels) geen recht (meer) hebben op toegang in onze gebouwen en ruimtes. Omdat er in het verleden veel sleutels zijn bij gemaakt en zijn uitgegeven en er geen regie was op de uitgifte en inname van deze sleutels is er dus geen sluitplan beheerd. Als gevolg hiervan zijn er zelfs een paar keer onbevoegden in het complex aangetroffen.

Oplossing

De oplossing hiervoor is dus het plaatsen van elektronische cilinders, beslagen en wandlezers die nu zijn of worden aangebracht in ons complex. Deze sloten zijn perfect toepasbaar in de bestaande gebouwen en gebruikers kunnen met deze oplossing met een tag of via een app op een smartphone (via NFC) in de ruimtes waarvoor zij bevoegd zijn, al dan niet op specifiek toegestane dagen en tijdsloten.

De sloten kunnen realtime worden uitgelezen zodat kan worden nagegaan wie toegang tot een bepaalde deur heeft gehad. Daarbij dringt deze oplossing eventuele diefstal en inbraak terug, omdat er geen ongenode gasten in de ruimte kunnen. Daarnaast zijn er geen sleutels meer nodig, kunnen autorisaties snel worden geregeld of worden ingetrokken en is hiermee weer een goed sluitplan mogelijk.

Sleutelovereenkomst

Toegang tot een bepaalde ruimte wordt gegeven door de secretaris. Op basis van de rol binnen de vereniging wordt dan gekeken of en zo ja, op welke dagen en/of welk tijdvak toegang wordt gegeven. De secretaris bepaalt vervolgens of toegang wordt verleend door middel van een tag of via de app waarbij het uitgangspunt geldt dat alleen leden die 24/7 toegang nodig hebben tot het complex in aanmerking komen voor een tag. Krijg je toegang tot een bepaalde ruimte dan wordt de gebruiker geacht na autorisatie via de app of uitgifte van een tag automatisch akkoord te zijn gegaan met de afspraken over het juiste gebruik van de tag of autorisatie via een smartphone. De regels omtrent het gebruik vind je hier.

Vragen? Neem dan contact op met de secretaris.

EergisterenMeld je aan voor het UVS klusteam!
3 dagen geledenKledingsponsor worden?
6 dagen geledenZomerstop