Spelregels toegang complex (via TAG of TAPKEY APP)

TAG

 1. De TAG is en blijft te allen tijde eigendom van UVS;
 2. De gebruiker is verplicht deugdelijk voor de tag te zorgen;
 3. Bij het einde van de werkzaamheden dient de TAG in goede staat te worden ingeleverd bij de secretaris;
 4. Op verzoek van het bestuur dient de TAG te worden ingeleverd bij de secretaris;
 5. Bij verlies of diefstal zal de gebruiker hiervan direct melding maken bij de secretaris;
 6. Bij verlies of diefstal van de TAG worden aan de gebruiker de kosten in rekening gebracht à €15,- voor vervanging van de TAG;
 7. De TAG mag slechts gebruikt worden door de gebruiker en niet door derden. Het is dus NIET toegestaan de TAG (al dan niet tijdelijk) uit te lenen aan derden tenzij hier uitdrukkelijk akkoord voor is gegeven door het bestuur;
 8. Toegang tot een ruimte is in principe alleen toegestaan door de gebruiker. Bij ongewenst meeliften in de ruimte door derden (tailgating) dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de onbevoegde de ruimte verlaat;
 9. Het is niet toegestaan de deur van de ruimte te blokkeren door bijvoorbeeld het plaatsen van een stoel of een ander object waardoor de deur niet meer automatisch sluit;
 10. Geeft de gebruiker toegang tot meerdere leden of bezoekers van de vereniging dan blijft de gebruiker verantwoordelijk voor het gedrag van deze leden en/of bezoekers tot die ruimte. Bij schade, vermissing of diefstal van ongeautoriseerde personen die door de gebruiker toegang zijn verleend, zullen de eventuele kosten worden verhaald op de gebruiker;
 11. Overtreding van bovenstaande regels leidt eerst tot een waarschuwing. Bij een tweede overtreding kan vervolgens de autorisatie tot een bepaalde of alle ruimtes worden gedeactiveerd. In het laatste geval zal er ook sprake zijn van inname van de TAG.

TAPKEY APP

 1. De maandelijkse kosten van het gebruik van de app zijn voor rekening van UVS;
 2. Bij het einde van de werkzaamheden zullen de geboden autorisaties worden verwijderd;
 3. De autorisatie tot een ruimte via de app mag slechts gebruikt worden door de gebruiker in persoon en niet door derden. Het is dus NIET toegestaan de registratiegegevens  (al dan niet tijdelijk) over te dragen aan derden tenzij hier uitdrukkelijk akkoord voor is gegeven door het bestuur. Hieronder valt ook het uitlenen van de smartphone van de gebruiker of andere vormen waarbij ongeautoriseerde derden zich toegang verschaffen tot een ruimte door gebruikmaking van de app van de gebruiker;
 4. Toegang tot een ruimte is in principe alleen toegestaan door de gebruiker. Bij ongewenst meeliften in de ruimte door derden (tailgating) dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de onbevoegde de ruimte verlaat;
 5. Het is niet toegestaan de deur van de ruimte te blokkeren door bijvoorbeeld het plaatsen van een stoel of een ander object waardoor de deur niet meer automatisch sluit;
 6. Geeft de gebruiker toegang tot meerdere leden of bezoekers van de vereniging dan blijft de gebruiker verantwoordelijk voor het gedrag van deze leden en/of bezoekers tot die ruimte. Schade, vermissing of diefstal van ongeautoriseerde personen die door de gebruiker toegang zijn verleend, zullen de eventuele kosten worden verhaald op de gebruiker;
 7. Overtreding van bovenstaande regels leidt eerst tot een waarschuwing. Bij een tweede overtreding kan vervolgens de autorisatie tot een bepaalde of alle ruimtes worden gedeactiveerd.