Op woensdag 22 februari vond er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in het clubhuis van UVS. Op de agenda stond onder andere de mededeling dat alle huidige bestuursleden zich niet meer verkiesbaar zouden stellen. Op het moment dat duidelijk werd dat het huidige bestuur haar taken zou neerleggen is een groep leden de afgelopen periode regelmatig bij elkaar gekomen en hebben zij een aantal leden succesvol gepolst voor een tijdelijke bestuursfunctie. De gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot een voorstel tot onmiddellijke aanstelling van een interim-bestuur tot uiterlijk 31 december 2023, waarbij de volgende leden zich kandidaat hebben gesteld:

Lucas Riethoven – voorzitter

Pascal van Es – secretaris

Alex van der Meer – penningmeester

Pim Sloos – jeugdvoorzitter

Michael Lamers – bestuurslid wedstrijdzaken

Op de drukbezochte ALV hebben zij zichzelf voorgesteld en hebben zij het voorstel op hoofdlijnen gepresenteerd en nader toegelicht, waarna de kandidaat-leden in functie zijn gekozen door de ALV. Binnenkort zullen de nieuwe bestuursleden zich nader voorstellen via een artikel op deze website.

Het ingediende voorstel kan hier worden gevonden.

Het nieuwe bestuur bedankt namens alle leden Mat de Tombe, Jan Hodes en Hans Hoogeveen nogmaals voor hun inzet de afgelopen jaren en zal op een later moment nog uitgebreider stilstaan bij hun vertrek.

3 dagen geledenReünie 2024 weer amusant en gezellig
5 dagen geledenIn memoriam Piet Kruit (1926 – 2024)
5 dagen geledenJanson & Bolland nieuwe sponsor UVS