Hoewel er dit seizoen niet meer getraind wordt en geen officiële wedstrijden gespeeld meer kunnen worden, zijn de voorbereidingen voor het komende seizoen in volle gang. De afgelopen periode is onder meer overleg geweest over de invulling van de trainingen voor de niet-selectie jeugdteams in de onderbouw. Na raadpleging van de TC, trainers en hoofdleiders, en na ontvangen feedback vanuit de leden zelf, is besloten komend seizoen geen vervolg te geven aan de samenwerking met Play2Improve. De reden voor het beëindigen van de samenwerking is niet dat er ontevredenheid is over de kwaliteit van de geboden trainingen, maar dat de systematiek waarbij er in de geboden opzet een groot beroep wordt gedaan om ouders om te assisteren bij de trainingen, onvoldoende werkt bij UVS. Hierdoor kon niet ieder team optimaal gebruik maken van de training. En dit staat haaks op de visie die UVS heeft daar waar het gaat om de voetbaltrainingen van niet-selectie jeugd.

Start nieuwe seizoen

De eerste trainingsdag zal plaatsvinden op woensdag 2 september. Omdat de zomervakantie in onze regio laat is en hierdoor de eerste wedstrijden al in het weekend van 30 augustus gespeeld gaan worden, wordt er nog gekeken of het mogelijk is om in de week voorafgaand aan de eerste training iets te organiseren voor de teams waarbij ze elkaar weer kunnen ontmoeten en misschien kunnen trainen zodat ze niet geheel onvoorbereid hun eerste wedstrijd kunnen spelen. Hierover volgt later meer bericht.

Het komende seizoen zal UVS iedere maandagmiddag en woensdagmiddag van 17:00-20:00 uur, voor de onderbouw niet-selectieteams (JO8-JO13), weer een zogenaamde circuittraining aanbieden. Uit respons van de ouders van de jeugdleden is gebleken dat met name de vrijdagmiddag geen ideale trainingsdag bleek en dat de maandagen en woensdagen geschikter zijn. Hieraan is dus gehoor gegeven.

Circuittraining

Dit is een trainingsmodel waarbij een voetbalveld wordt opgedeeld in een aantal oefeningen welke successievelijk door ieder team worden afgewerkt. Na een bepaalde tijdsperiode schuiven de teams door naar de volgende oefening.

Waar dit seizoen dit model onder leiding stond van een trainer van Play2Improve is voor komend seizoen gekozen voor een andere invulling van het circuitmodel. De circuittraining wordt uitgezet en begeleid door een coördinator circuittraining, waarbij hij/zij in het veld wordt geassisteerd door betaalde trainers. Deze trainers trainen alleen de groepen op de trainingsdagen, maar zullen de teams niet begeleiden op wedstrijddagen. Die rol blijft weggelegd voor de leider van het team.

Eén (betaalde) trainer krijgt 2 teams onder zijn/haar hoede, waarbij er ook voor gekozen kan worden om een leider dan wel ouder met de trainer mee te laten lopen, om daar waar nodig op basis van de (eerder) gespeelde wedstrijden aandacht te geven aan specifieke oefeningen voor het team. Ook is het in die gevallen makkelijker om waar nodig extra op team te trainen.

Op basis van de huidige inschatting van het aantal teams voor het seizoen 2020-2021 zal UVS op zoek gaan naar het onderstaande aantal trainers met leeftijdscategorie:

 • JO8-JO9 lichting: minimaal 5 betaalde trainers
 • JO10-JO11 lichting: minimaal 3 betaalde trainers
 • JO12-JO13 lichting: minimaal 3 betaalde trainers

Het accent van de circuittraining ligt op het ontwikkelen van de individuele technische vaardigheden van de spelers en het verbeteren van de algehele lichaamscoördinatie. De voetbalvormen die bij de circuittraining aan bod komen:

 • Mikvormen
 • Scoorvormen
 • Pingelvormen
 • Partijvormen
 • Partijspel

De voordelen van het circuitmodel:

 1. Kwalitatieve training voor alle niet-selectieteams, waarbij ze dezelfde trainingsstof aangeboden krijgen als de selectieteams;
 2. Alle kinderen hebben veel balcontacten en zijn bijna continue in beweging;
 3. De tijdsduur van een voetbalvorm komt overeen met de periode waarin kinderen zich kunnen concentreren;
 4. Brengt lijn (duidelijkheid) in de trainingsopbouw voor alle groepen;
 5. Ouders, leiders, trainers van de basisteams krijgen beter inzicht hoe ze een training moeten uitzetten en hoe deze uitgevoerd dient te worden.
 6. Algemene verbetering van de voetbalkwaliteit over de volle breedte van de UVS jeugdteams.

Trainingen JO8-1/2, JO9-1/2, JO10-1/2

Het komende seizoen zullen bovenstaande teams voorzien worden van een betaalde trainer die voorzien in hun eigen training. Iedere eerste 2 elftallen van de genoemde leeftijdscategorie trainen samen. Ook hiervoor geldt: 1 betaalde trainer, eventueel aangevuld met een leider/ouder die de trainingen verzorgt, waarbij de leiders verantwoordelijk blijven voor de begeleiding van het teams op wedstrijddagen. Dat een ouder trainer én leider is, is natuurlijk wel mogelijk.

De reden voor het apart laten trainen van deze categorie is om, zonder de teams direct selectie-elftallen te noemen, meer aandacht te geven aan de meer talentvolle spelers. Om de eerste en tweede teams samen te voegen met de trainingen is ook omdat de kans dat deze teams in de toekomst samengevoegd gaan worden in een selectie elftal in een hogere leeftijdscategorie aannemelijk is.

In overleg met de trainers zullen de trainingsdag en -tijd nog worden vastgesteld.

Vacature coördinator circuittraining

Voor de positie van de coördinator circuittrainer is UVS dus op zoek naar 1 of meer coördinatoren die voorafgaand aan de circuittrainingen de circuits uitzet en deze uitlegt aan de trainers. De coördinator zorgt voor een soepel verloop van het spelsysteem en communiceert vooral met de trainers over inzetbaarheid, beschikbaarheid, voorbereiding en analyse van de oefeningen. Competenties doe hierbij passen zijn: organisatorisch vermogen, communicatief sterk, affiniteit met de doelgroep en voetbal in het algemeen. De inzet per week wordt ingeschat op 9 uur per week voor één coördinator.

Een passende vergoeding en kledingpakket ontbreken uiteraard niet als tegenprestatie!

Vacatures trainers  

Lijkt het je leuk om mee te helpen als circuittrainer of als trainer voor de JO8-1/2, JO9-1/2 of JO10-1/2? Meld je dan nú aan! We doen met name een beroep op alle ouders/verzorgers die de afgelopen seizoenen ook al circuittrainingen hebben verzorgd. Maar ook spelers en andere geïnteresseerden zijn welkom te reageren. Een trainersdiploma is geen voorwaarde, affiniteit met voetbal natuurlijk wel. Uiteraard is ook hier sprake van een passende vergoeding en een kledingpakket. Ook het trainen van het team waarin een eigen zoon of dochter speelt is uiteraard mogelijk.

Ben je geïnteresseerd in de functie van coördinator circuittraining, circuittrainer of trainer JO8-1/2, JO9-1/2, JO10-1/2? Reageer dan door een korte motivatie te sturen naar secretaris@uvs-leiden.nl.

Bij vragen aangaande deze functies en of nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Hodes, jeugdvoorzitter van UVS op jeugdvoorzitter@uvs-leiden.nl.

2 weken geledenWedstrijd Nederland – Oostenrijk bij UVS
2 weken geledenOpen trainingen meidenvoetbal
2 weken geledenBallenkar nodig? Installeer je TapKey!