Beste leden,

Hierbij nodigt het (interim) bestuur u uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 mei. Inloop is om 19.30 uur. Start van de vergadering is 20:00 uur. Bijgaand de agenda.

AGENDA                                               

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Ingekomen stukken
  3. Mededelingen
  4. Missie / Visie (interim) bestuur
  5. Stand van zaken renovatie complex
  6. Terugkoppeling onderzoek Omgevingsdienst West-Holland en verplichte maatregelen energiebesparing
  7. Vaststellen contributie 2023-2024
  8. Rondvraag
  9. Sluiting   (21:30)

Het (interim) bestuur

4 dagen geledenUVS in het Leids Nieuwsblad
4 dagen geledenWaarom lid worden van UVS?
4 dagen geledenOp weg naar een toekomstbestendig complex