Het (interim) bestuur van UVS nodigt alle leden van UVS uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 november in het Clubhuis van UVS. Inloop is vanaf 19:30 uur en start van de vergadering is om 20:00 uur.


AGENDA

 1. Opening en verwelkoming door de (interim) voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken / algemene mededelingen
 4. Vaststellen verslag ALV d.d. 24 mei 2023
 5. Viering (aanwezige) jubilarissen
  • 25 jaar: 8 leden
  • 40 jaar: 4 leden
  • 50 jaar: 7 leden
  • 60 jaar: 2 leden
  • 70 jaar: 1 lid
  • 75 jaar: 2 leden
 6. Verkiezing nieuw bestuur
  • De (interim) voorzitter Lucas Riethoven is aftredend en herkiesbaar
  • De (interim) secretaris Pascal van Es is aftredend en herkiesbaar
  • De (interim) penningmeester Alex van der Meer is aftredend en herkiesbaar
  • De (interim) jeugdvoorzitter Pim Sloos is aftredend en herkiesbaar
  • Het (interim) bestuurslid wedstrijdzaken Michael Lamers is aftredend en herkiesbaar
  • Er hebben zich binnen de eerder daartoe gestelde termijn geen tegenkandidaten gemeld.
 7. (Her)verkiezing leden kascommissie. Alle huidige leden zijn aftredend en terstond herkiesbaar.
 8. Uitvoering wetgeving Single Use Plastic (SUP)
 9. Stand van zaken renovatie kleedkamergebouw en overige werkzaamheden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Na de vergadering is er een aangeklede borrel ter ere van alle jubilarissen.

3 dagen geledenVoorbeschouwing UVS – EMM’21
1 week geledenVoorbeschouwing Nieuwkoop – UVS
2 weken geledenVoorbeschouwing UVS – CSW