De eerste trainingen van de jeugd hebben inmiddels plaatsgevonden. Een groot succes met vooral veel blijdschap bij onze jeugdleden. Zeker bij de kinderen tot en met 12 jaar werd er weer enthousiast getraind. Voor deze leeftijdsgroep geldt er geen verplichte afstand van 1.5 meter dus de trainingen werden weer vanouds gevolgd, met trainers op uiteraard gepaste afstand.

De oudere jeugd had wel te maken met de verplichte onderlinge afstand van 1.5 meter. Hoewel de trainingen en trainingsstof waren afgestemd op de nieuwe situatie, is uit de eerste ervaringen gebleken dat het bewaren van de verplichte 1.5 meter afstand uitdagend is. Denk hierbij aan de materiaalwissel, het wisselen van schoenen of het ophalen van weggeschoten ballen; zowel binnen als buiten het veld de juiste afstand te bewaren ten opzichte van de andere spelers blijkt niet altijd even makkelijk.

Om deze groep meer ruimte te geven en het voor hun makkelijker te maken om de 1.5 meter afstand te bewaren, is besloten de volgende aanpassingen te doen:

  1. Met ingang van heden traint ieder team met de leeftijdsgroep >12 jaar (JO14 e.v.) op een heel veld. Er wordt dus geen veld meer gedeeld door bijvoorbeeld 2 bovenbouwteams;
  2. Aangezien we alleen gebruik kunnen maken van de kunstgrasvelden en we een scheiding willen blijven maken tussen de leeftijdsgroepen onderbouw en bovenbouw, traint de bovenbouw 1x per week.
  3. De onderbouw kan 2x blijven trainen. Dit kan omdat hiervoor de afstandsverplichting niet geldt.
  4. De bovenbouw traint zoveel mogelijk op veld 2 (b en c). De onderbouw op veld 1 en 2A.
  5. Het trainingsschema is aangepast. Zie onderaan dit bericht.
  6. De ingang voor veld 2A wordt dezelfde als voor veld 1. Dus er is één ingang voor veld 1 en veld 2A én er is een aparte ingang voor veld 2. Zie onderaan de aangepaste looprichtingen. Houd je ook aan de juiste ingang. Er zijn borden aangebracht die duidelijk aangeven welke ingang je moet nemen voor welk veld.

Verder willen we de jeugd van de bovenbouw er aan blijven herinneren dat de 1.5 meter afstand voor hen altijd geldt en zeker ook in het veld. De trainers zijn bevoegd een speler te verwijderen als deze zich niet aan deze regel houdt. Waar nodig zal de speler de rest van het seizoen ook niet meer op de training mogen verschijnen. Het blijft ongetwijfeld lastig en soms een uitdaging maar het is de enige manier om voor de oudere jeugd wat te organiseren onder de huidige omstandigheden waarbij we de veiligheid en gezondheid van alle aanwezige trainers en leiders kunnen beschermen.

Veel plezier en stay safe!

Het bestuur


Nieuw Trainingsschema

Klik HIER om de .pdf file te downloaden.

Het schema is ook te vinden onder de pagina Verenigingsdocumenten.

.

Nieuw Looproute

Klik HIER om de file te downloaden

2 weken geledenWedstrijd Nederland – Oostenrijk bij UVS
2 weken geledenOpen trainingen meidenvoetbal
2 weken geledenBallenkar nodig? Installeer je TapKey!