Vrijwilligersbeleid

De motor van ons voetbalbedrijf

UVS ontleent zijn bestaansrecht aan de belangeloze inzet van een groot aantal vrijwilligers. Zij vormen de olie waarop de motor van het voetbalbedrijf draait. Op dit moment zijn circa 200 vrijwilligers binnen de vereniging actief. Op vele fronten en in vele functies: als kantinemedewerker bijvoorbeeld, of als jeugdleider, scheidsrechter, trainer, organisator van evenementen, omroeper en klusjesman. Er bestaan bij de vrijwilligers vrijwel altijd vacatures of nieuwe taken die wachten op een invulling door vrijwilligers.

Vorig seizoen is met steun van het bestuur van UVS een experiment gestart met het draaien van "verplichte" bardiensten. Velen hebben daar positief op gereageerd en een of meerdere bardiensten op zich genomen. Na overleg met het bestuur is besloten om komend seizoen weer te gaan werken met het indelen van ouders en leden voor een bardienst of dienst in de commissiekamer.

De volgende spelregels gelden hierbij:

  • Per spelend kind word je één keer per seizoen ingedeeld voor een bardienst of commissiekamerdienst van 3 uur op zaterdag;
  • Ouders die tijdens het seizoen 2018-2019 al een andere substantiële vrijwilligerstaak op zich nemen, worden vrijgesteld van deze dienst. We hebben het hierbij over taken als: leider zijn van een jeugdteam, lid van een commissie, of bijvoorbeeld scheidsrechter bij meerdere teams. Kleinere taken die alleen gericht zijn op het eigen team, zoals af en toe de wastas meenemen, vlaggen/fluiten of rijden naar uitwedstrijden, tellen we niet mee;
  • Afmelden voor een dienst kan helaas niet, omdat we iedereen nodig hebben om het hele seizoen de bar te bemensen;
  • Zelf ruilen van een dienst is mogelijk en vaker een dienst draaien wordt zeer gewaardeerd*;
  • Tijdens alle diensten is altijd één vaste vrijwilliger aanwezig die kan helpen met inwerken en vragen kan beantwoorden.

Heb je nog geen mail gekregen met een verzoek en wil je wel graag als vrijwilliger jouw steentje bijdragen? Mail dan naar activiteitenuvs@ziggo.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Werkgroep Vrijwilligers

* Houd er met het evt. ruilen van de dienst er rekening mee dat kinderen onder de 16 jaar in principe geen vrijwilligerswerk mogen verrichten o.g.v. artikel 3.2 Arbeidstijdenwet. In navolging van het advies van NOC*NSF is het daarnaast kinderen onder de 18 jaar eveneens niet toegestaan barwerkzaamheden te verrichten.