Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) aan medewerkers en vrijwilligers die werken met minderjarigen of met mensen met een beperking.

Het bestuur van U.V.S. onderschrijft de bovenomschreven uitgangspunten en wil als onderdeel van haar eigen beleid alle medewerker en vrijwilligers van 18 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen of mensen met een beperking, vragen om een V.O.G. Dit betreft vooralsnog alle trainers, (hoofd)leiders, Hoofd Opleidingen Onderbouw/Bovenbouw, leden van de TC  en vrijwilligers van de Kidsclub. Ook alle leden van het bestuur vragen een V.O.G. aan. Uiteraard staat het eenieder vrij om, vanwege welke reden dan ook, niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2018-2019 stelt U.V.S. het overleggen van een V.O.G. echter verplicht. Degenen die hieraan niet mee willen werken, kunnen derhalve met ingang van dit seizoen geen functie (meer) bekleden of rol vervullen waarbij direct contact met minderjarigen of mensen met een beperking aan de orde is.

U.V.S. heeft bij de Dienst Justis (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) voor diverse medewerkers en vrijwilligers een aanvraag voor een V.O.G.-verklaring klaar gezet. Binnenkort ontvangen alle eerdergenoemde vrijwilligers en medewerkers op het bij U.V.S. bekende e-mailadres een mailbericht van Justis. Daarin is een link opgenomen. Door op deze link te klikken, kan een aanvraag voor een V.O.G.-verklaring worden gedaan. Binnen een streeftermijn van circa twee weken stuurt Justis de V.O.G.-verklaring naar het thuisadres, waarna een kopie ter inzage aan het secretariaat moet worden gezonden.

Aan deze VOG-procedure zijn géén kosten verbonden; niet voor U.V.S. en niet voor de medewerkers/vrijwilliger.  U.V.S. voldoet inmiddels aan de voorwaarden voor het kunnen aanvragen van een gratis V.O.G.

Het bestuur is zich ervan bewust dat deze procedure voor de medewerkers en  vrijwilligers enige inspanning vereist, maar het bestuur hoopt echter op een ieders begrip zodat we een veilig(er) sportklimaat binnen U.V.S. kunnen hebben en behouden.

Klik hier voor het gehele V.O.G. beleid van U.V.S.

4 dagen geledenUVS in het Leids Nieuwsblad
4 dagen geledenWaarom lid worden van UVS?
4 dagen geledenOp weg naar een toekomstbestendig complex