In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Daarom is het van groot belang dat UVS beleid voert tegen seksuele intimidatie, pesten en ander normafwijkend gedrag om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) is, naast het hebben gedragsregels en protocollen, één van de maatregelen waarmee UVS een sociaal veilige sportomgeving wil creëren.

In 2019 is UVS aangemerkt als gratis VOG-organisatie. Het preventieve beleid wat werd gevoerd door onze vereniging is eerder na controle positief beoordeeld waarmee UVS voor de vrijwilligers, die werken met kwetsbare personen, kosteloos digitaal een VOG kan indienen.

Uiterlijk 1 april jl. moest de aanvraag om herbeoordeling van dit besluit worden ingediend bij de betrokken instanties. Reden voor het huidige (interim) bestuur om nog een goed te kijken naar het ingestoken beleid en de bestaande afspraken.

De afgelopen periode is het bestuur met de nodige samenwerking vanuit UVS druk bezig geweest om ons beleid weer aan te scherpen en te updaten naar de huidige maatschappelijke normen. Zo is er inmiddels een nieuw pestprotocol, een aangescherpt Reglement Normen&Waarden, een protocol tegen sexuele intimidatie en hebben we een nieuwe vertrouwenspersoon: Fransine Boeff (zie foto). Ook is het aannamebeleid aangepast door in alle nieuwe contracten en vrijwilligersovereenkomst expliciet(er) op te nemen dat het niet beschikken over een recente VOG betekent dat het contract of overeenkomst direct wordt ontbonden.

Deze aangescherpte maatregelen hebben er toe geleid dat UVS wederom een positief besluit heeft mogen ontvangen en dat wij weer gedurende 5 jaar gebruik mogen maken van het gratis aanvragen van VOG’s. Daarnaast hopen we ntuurlijk dat de geactualiseerde afspraken, regels en protocollen (blijven) zorgdragen voor een veilig sportklimaat op de Kikkerpolder.

Onze nieuwe vertrouwenspersoon: Fransine Boeff

3 dagen geledenVoortgang renovatie bij UVS
7 dagen geledenSchilder en onderhoudsbedrijf Sloos nieuwe sponsor UVS
1 week geledenWaarom lid worden van UVS?