Vanaf vandaag heeft UVS een eigen UVS Club Brochure. In deze brochure staan handige algemene informatie en andere wetenswaardigheden over onze mooie vereniging. Zo kan iedereen hier informatie vinden over bijvoorbeeld de voetbalvisie, -strategie en -filosofie van UVS. Ook wordt meer informatie gegeven over o.a. de Kidsclub, G-voetbal, Club van 100 en worden de rechten&plichten duidelijk uitgelegd. Alle noodzakelijke info in een overzichtelijk, modern en flashy jasje voorzien van mooie illustraties.

De digitale versie staat prominent bovenaan de website van UVS en is dus makkelijk raadpleegbaar maar is ook hier te vinden. 

Namens het bestuur van UVS veel leesplezier gewenst!

 

7 dagen geledenCONTRACT MET HOOFDSPONSOR HORESCA HORECAVO VERLENGD
1 week geledenSamenwerking UVS en van Dullemen niet verlengd
1 maand geledenBeste leden, vrijwilligers, sponsors en vrienden van UVS,