Lidmaatschap bij UVS

Voetbal kijken is leuk. Zelf voetballen op een pleintje of een grasveld in de buurt is nog leuker. Maar er gaat niets boven een ‘echte’ wedstrijd spelen. Op een officieel voetbalveld onder leiding van een echte scheidsrechter. Jouw team dat het opneemt tegen een andere club, met de spanning van het winnen of verliezen. En na afloop samen wat drinken en napraten in de kantine. Dat kan allemaal bij UVS, de grootste voetbalclub van Leiden.

UVS is een voetbalclub voor iedereen. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking: ze zijn allemaal even welkom bij de club. Jongens en meisjes van vier jaar en ouder kunnen op zondag al meedoen aan ons Ukkenvoetbal.

Als je overweegt om lid te worden van UVS, bestaat er altijd de mogelijkheid om een paar keer mee te trainen met jouw leeftijdsgroep. Om de sfeer te proeven en om te kijken of het klikt tussen jou en UVS. Neem daarvoor contact op met een van de hoofdleiders van de jeugdafdeling of de coördinator van het seniorenvoetbal.

Wat kost het lidmaatschap van UVS voor het seizoen 2021-2022?

Senioren€ 249,00
G voetbal€ 208,00
Junioren (JO14-JO19)€ 248,50
Pupillen (JO7-JO13)€ 226,50
Toeslag selectiespelers jeugd€ 20,00
Ukken€ 118,00*
Niet spelende leden€ 74,00
* incl. UVS kledingtegoed t.w.v. € 50,- te besteden bij Voetbalshop.nl

Aanmeldformulier

Met dit formulier meldt u zich aan als lid van UVS. Na verwerking van de aanmelding ontvangt u z.s.m. bericht van één van de hoofdleiders van de betreffende leeftijdscategorie voor meer informatie over de aanmelding. Problemen met het verzenden of vragen? Mail de secretaris voor meer info of een alternatieve aanmeldlink. 

  * = verplicht

  Geslacht*
  ManVrouw

  Bent u de afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging?*
  JaNee

  Zijn er andere familieleden al lid actief bij UVS?*
  JaNee

  Legitimatie (vanaf 16 jaar verplicht)*
  PaspoortRijbewijsID-kaartN.v.t. (nog geen 16 jaar)

  ClubCollect doet de administratieve verwerking van de contributie. De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Na definitieve inschrijving ontvangt u een e-mail van ClubCollect. Door op de link in de e-mail te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en kunt u hier uw factuur inzien, downloaden en betalen. De betalingen verlopen via automatische incasso of iDeal.

  Ik ga akkoord met de inning van de contributie door ClubCollect*

  Als vereniging doen we een beroep op de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden om zich in te zetten voor de vereniging. Door de inzet van iedereen zijn we in staat om o.a. de contributies zo laag mogelijk te houden. Maar vrijwilligerswerk is ook gezellig en u ontmoet nieuwe mensen. Hoe vaak u wordt ingezet gaat altijd in overleg. Graag willen wij weten wat u voor UVS kunt of gaat doen. Er is vast wel iets bij wat u leuk vindt.

  UVS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

  Ik ga akkoord met de privacy statement*


  Soms komt er een einde aan het lidmaatschap van onze vereniging. Omdat een speler of speelster echt wil stoppen met voetballen, wil gaan voetballen bij een andere vereniging of om welke andere reden dan ook.

  Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden wel de volgende spelregels:

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig voetbalseizoen en dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd per e-mail aan ledenadministratie@uvs-leiden.nl.
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is het contributiebedrag voor het gehele voetbalseizoen verschuldigd.
  • Mondelinge opzeggingen aan leiders, trainers e.a. zijn niet rechtsgeldig.
  • Indien een lid niet vόόr 30 juni zijn/haar lidmaatschap schriftelijk heeft opgezegd, wordt voor het nieuwe voetbalseizoen het volledige contributiebedrag weer in rekening gebracht.
  • Na binnenkomst van een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap wordt gekeken of u geen financiële (of andere) verplichtingen meer heeft ten opzichte van de vereniging en krijgt u per e-mail een bevestiging van de uitschrijving. De ledenadministratie laat daarmee ook de door u verleende machtiging voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld vervallen.
  • Voor spelers die een overschrijving naar een andere vereniging aanvragen wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd per 1 juli. Nieuwe spelers worden automatisch lid per 1 juli.

  Voor spelers die in het nieuwe seizoen voor een andere vereniging willen uitkomen, geldt het volgende:

  • Een speler meldt zich bij de nieuwe vereniging met zijn/haar relatiecode en/of spelerspas.
  • De speler vult en ondertekent een inschrijfformulier in bij de nieuwe vereniging.
  • De nieuwe vereniging vraagt het overschrijvingsverzoek digitaal aan.
  • De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving.

  Heb je nog vragen? Kijk dan eerst hier.

  UVS geeft alleen akkoord voor overschrijving indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

  Bewezen is dat kinderen die sporten meer plezier met andere kinderen hebben, meer zelfvertrouwen krijgen, gezonder leven en hun talent ontdekken en ontwikkelen! Is er te weinig geld om de contributie te betalen? Kijk dan eens bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

  Alle kinderen moeten kunnen sporten 
  Dat is het motto van het Jeugdfonds Sport en Cultuur! Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

  Spelregels 
  Een kind komt alleen in aanmerking voor ondersteuning als er voldaan wordt aan de basisspelregels van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Er gelden in sommige gevallen ook aanvullende spelregels per gemeente. Daarnaast moeten er voldoende financiële middelen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur aanwezig zijn. De belangrijkste regels zijn:

  • Een bijdrage kan worden aangevraagd voor kinderen die opgroeien in gezinnen waar financiële middelen ontbreken. Een financiële motivatie maakt deel uit van aanvraagprocedure.
  • Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/winkel. Ouders/verzorgers ontvangen geen geld.
  • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
  • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair (ouders, kinderen en sportverenigingen zijn uitgesloten).
  • De sportactiviteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening in groepsverband, met een structureel karakter bij een bij een landelijke sportbond aangesloten vereniging zoals UVS.
  • Maximaal uit te keren bedrag is €225,-
  • Bijdrage vanuit Jeugdfonds Sport en Cultuur moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.
  • Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.

  Hoe kan een aanvraag worden ingediend? 
  Ouders/verzorgers van kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.

  Wilt u als ouder/verzorger een aanvraag voor uw kind indienen, neem dan in uw eigen omgeving contact op met één van bovengenoemde professionals. Zij zijn al intermediair van het Jeugdfonds Sport en Cultuur of kunnen zich via de website aanmelden als intermediair en een aanvraag voor uw kind indienen.

  Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging.

  Klik hier meer info van het Jeugdsportfonds Leiden.

  Contactinformatie 
  Postadres: Jeugdsportfonds Leiden Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk 
  Telefoon: 0174-244940 
  E-mail: zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl
  Website: www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland