Lidmaatschap bij UVS

Bewezen is dat kinderen die sporten meer plezier met andere kinderen hebben, meer zelfvertrouwen krijgen, gezonder leven en hun talent ontdekken en ontwikkelen! Is er te weinig geld om de contributie te betalen? Kijk dan eens bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Alle kinderen moeten kunnen sporten 
Dat is het motto van het Jeugdfonds Sport en Cultuur! Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Spelregels 
Een kind komt alleen in aanmerking voor ondersteuning als er voldaan wordt aan de basisspelregels van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Er gelden in sommige gevallen ook aanvullende spelregels per gemeente. Daarnaast moeten er voldoende financiële middelen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur aanwezig zijn. De belangrijkste regels zijn:

  • Een bijdrage kan worden aangevraagd voor kinderen die opgroeien in gezinnen waar financiële middelen ontbreken. Een financiële motivatie maakt deel uit van aanvraagprocedure.
  • Betaling van contributie en/of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging/winkel. Ouders/verzorgers ontvangen geen geld.
  • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
  • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair (ouders, kinderen en sportverenigingen zijn uitgesloten).
  • De sportactiviteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening in groepsverband, met een structureel karakter bij een bij een landelijke sportbond aangesloten vereniging zoals UVS.
  • Bijdrage vanuit Jeugdfonds Sport en Cultuur moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.
  • Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.

Hoe kan een aanvraag worden ingediend? 
Ouders/verzorgers van kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.

Wilt u als ouder/verzorger een aanvraag voor uw kind indienen, neem dan in uw eigen omgeving contact op met één van bovengenoemde professionals. Zij zijn al intermediair van het Jeugdfonds Sport en Cultuur of kunnen zich via de website aanmelden als intermediair en een aanvraag voor uw kind indienen.

Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging.

Klik hier meer info van het Jeugdsportfonds Leiden.

Contactinformatie 
Postadres: Jeugdsportfonds Leiden Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk 
Telefoon: 0174-244940 
E-mail: zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl
Website: www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland