Het gedrag van alle spelers, ouders en begeleiders bij uit- en thuiswedstrijden van teams van UVS zijn van grote invloed en hebben een directe invloed op het imago van de vereniging. Hetzelfde geldt voor het gedrag van ouders van jeugdleden en supporters. UVS hecht dan ook grote waarde aan de naleving en handhaving van de door de vereniging opgestelde gedragsregels.

De vereniging wil ook gekenmerkt worden door een cultuur waarin leden, maar ook ouders en supporters, elkaar kunnen en durven aan te spreken op ongewenst gedrag. Maar het komt helaas voor dat er sprake is van overtreding van gedragsregeles en waar en oordeel van het bestuur nodig is. Het hoofdbestuur van UVS is primair verantwoordelijk voor de snelle afhandeling van de binnengekomen meldingen van overtredingen van de gedragsregels. Voor de afhandeling kunnen zij een beroep doen op een onafhankelijke commissie ‘Normen en Waarden’. Momenteel bestaat de commissie uit slecht één persoon, te weten André de Boer, voormalig jeugdvoorzitter van UVS. UVS is op zoek nog nog minimaal één lid van deze commissie.

De Normen- en Waardencommissie adviseert het bestuur na eigen onderzoek en op basis van het principe van hoor- en wederhoor en adviseert over passende maatregelen zonder aanzien des persoons. Dit betekent onder andere dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen spelers van selectieteams en spelers van niet-selectieteams. De adviezen van deze commissie worden binnen een streeftermijn van twee weken uitgebracht aan het bestuur en zijn zwaarwegend. De betrokken overtreders worden van het advies en de eventuele maatregelen door het hoofdbestuur schriftelijk op de hoogte gesteld.

Lijkt het jou interessant om deel te nemen aan deze commissie en het hoofdbestuur in voorkomende gevallen te adviseren over gedane meldingen? Meld je dan aan bij Jan Hodes via jeugdvoorzitter@uvs-leiden.nl

Klik hier voor nog meer informatie over de Normen- en Waardencommissie van UVS.

3 dagen geledenReünie 2024 weer amusant en gezellig
5 dagen geledenIn memoriam Piet Kruit (1926 – 2024)
5 dagen geledenJanson & Bolland nieuwe sponsor UVS