Net als 7,8 miljoen andere Nederlanders heeft het bestuur van UVS gisteravond kennis genomen van de persconferentie van het kabinet waarin is meegedeeld dat kinderen en jongeren vanaf 29 april meer ruimte krijgen voor georganiseerde buitensport en -spel. Het komt erop neer dat sporten voor hen onder bepaalde omstandigheden weer wordt toegestaan. Hierbij geldt dat competities niet starten voor het najaar, ouders langs de velden niet welkom zijn en de kantine en kleedkamers voorlopig nog dicht blijven.

Hoe we dit als vereniging kunnen invullen, en onder welke omstandigheden, is momenteel onderwerp van gesprek. Hierbij geldt ook nog dat de gemeente Leiden bij het opstarten een regierol vertolkt en we hierbij ook de richtlijnen van de KNVB volgen.

Binnen de KNVB is een werkgroep bestaande uit verschillende disciplines al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Nu er groen licht is om hiermee verder te gaan, worden voetbalvormen, trainingen, protocollen en tips (zoals het vaststellen van de beste route om groepsvorming tegen te gaan) verder ontwikkeld om de verenigingen, coaches en vrijwilligers straks goed beslagen op weg te helpen en te ondersteunen. Deze week heeft de KNVB contact met de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en worden de verenigingen nader geïnformeerd.

Hoewel wij begrijpen dat er veel ouders en kinderen zijn die zo snel mogelijk willen starten met de trainingen, vraagt het bestuur iedereen om nog wat geduld. Het bestuur van UVS is blij dat er weer ruimte wordt geboden voor de jeugd om te voetballen, maar wil dat wel doen onder omstandigheden die veilig en verantwoord zijn voor spelers, ouders en trainers. En om dat te garanderen moeten we nog wachten op de gemeente Leiden en de KNVB en zijn er nog tal van vragen die het bestuur van UVS beantwoord wil zien daar waar het gaat om handhaving, veiligheid en eventuele herinrichting van het sportcomplex. Die vragen zijn reeds voorgelegd aan de gemeente. Daarnaast zal nog een inventarisatie plaatsvinden onder alle trainers (selectie en niet selectie) over hun beschikbaarheid als trainer onder de geboden omstandigheden.

Voorlopige insteek van het bestuur is dat de georganiseerde trainingen (zowel selectie als niet selectie) weer starten na de meivakantie. Reden hiervoor is dat er normaal gesproken in de meivakantie ook geen trainingen zouden plaatsvinden en dit UVS bovendien de tijd geeft om benodigde maatregelen te treffen.

Zodra er meer duidelijkheid is zullen alle leden hierover worden geïnformeerd via de website, social mediakanalen en hoofdleiders.

Het bestuur

3 dagen geledenVoortgang renovatie bij UVS
7 dagen geledenSchilder en onderhoudsbedrijf Sloos nieuwe sponsor UVS
1 week geledenUVS Sportdag 2024