Het kan niemand zijn ontgaan dat Nederland te kampen heeft met een uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Er zijn vragen binnen gekomen over of het veilig is te voetballen bij UVS en over hoe we verspreiding kunnen voorkomen.

Middels dit bericht willen wij u hierover nader informeren.

Ondanks dat het virus nu ook in Nederland is, is het vooralsnog niet nodig om extra maatregelen te nemen bij UVS. Volgens de huidige landelijke richtlijn van het RIVM is het bijvoorbeeld niet nodig om kinderen thuis te houden of bijeenkomsten, evenementen en wedstrijden te schrappen. 

Dit betekent ook dat de trainingen en wedstrijden gewoon doorgaan.

Wij volgen nauwlettend de adviezen van het RIVM en de berichtgeving van de KNVB en zodra de situatie verandert, zullen we iedereen daarvan op de hoogte stellen.

Ook wanneer er leden op vakantie zijn geweest naar een van de gebieden waar het virus is bevestigd, kunnen zij gewoon naar de vereniging zolang zij geen klachten hebben die passen bij het coronavirus (koorts, hoesten, benauwdheid). Het is wel belangrijk om alert te zijn op deze klachten en bij koorts, kortademigheid en hoesten contact op te nemen met de huisarts.

Hygiëne op de vereniging

De hygiënemaatregelen die landelijk geadviseerd worden, gelden ook voor UVS. Stimuleer de volgende hygiënemaatregelen:

  • Was handen regelmatig en goed met water en zeep (1x per uur)
  • Gebruik wegwerphandoekjes en -indien niet mogelijk- vervang de handdoek dan zéér regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Voor meer informatie over het coronavirus, klik hier.

Het bestuur van UVS

2 weken geledenWitmer & Odijk nieuwe sponsor UVS
3 weken geledenJeffrey van Kempen keert terug naar UVS
4 weken geledenFrans Heemskerk 75 jaar lid van UVS