Bijdrage Club van 100 als periodieke gift

UVS is een zogeheten sociaal belang behartigende instelling (SBBI).
Omdat UVS een SBBI is, hoeven wij over schenkingen of erfenissen boven een jaarlijks door de Belastingdienst bepaald bedrag  geen schenk- of erfbelasting te betalen.

De voorwaarden die de Belastingdienst stelt, zijn:
1. UVS streeft een sociaal belang na: dit blijkt uit de statuten en reglementen;
2. De feitelijke activiteiten van UVS komen overeen met de doelstelling;
3. UVS valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld;
4. De bestuursleden van UVS ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is. (Nb. De bestuursleden van UVS ontvangen geen enkele vergoeding);
5. UVS gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie.

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling?
Dan doet u een gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting.
Of u een gift mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.
U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan:
a. een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI of
b. een vereniging zoals voetbalvereniging UVS.

U kunt een gift op twee manieren doen:
als periodieke gift
U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.
als gewone gift

U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

U hebt een periodieke gift als:
– De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen.
Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of
vereniging te betalen.
– U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of
vereniging.

Periodieke giften aan UVS -zoals in dit geval een lidmaatschap voor de duur van 5 jaar van de Club van 100-  komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting in aanmerking.

Wilt u de Club van 100 dus voor de duur van minimaal 5 jaar steunen, dan kunt u het formulier ‘Periodieke gift in geld’ gebruiken. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor UVS. Stuur dit rechtsgeldig ondertekend per post (Staverse Jolwerf 5, 2317 DW Leiden) of per e-mail (penningmeester@uvs-leiden.nl) aan de penningmeester. U ontvangt een door de vereniging ondertekende versie retour.

U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kan zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

RSIN invullen: 002526268

TRANSACTIENUMMER invullen: 00000