Afgelopen woensdagavond vond weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. In een gemoedelijke sfeer passeerden de gebruikelijke agendapunten de revue, zoals het jaarverslag, de vaststelling van de notulen van de vorige ledenvergadering en de ingekomen stukken en mededelingen, zoals onder meer de stand van zaken omtrent de renovatie van het complex, de komst van Voetbal TV en de komst van Walking Football.

Uiteraard werden ook de balans, jaarrekening en begroting gepresenteerd door de penningmeester en deed onze Kascommissie verslag. 

Binnenkort zal op de website het (concept) verslag van de ALV te vinden zijn onder Verenigingsdocumenten. Het jaarverslag van de secretaris is er wel al en die staat ook hier.

Deze ALV kende ook weer een feestelijk tintje want er waren dit jaar 4 jubilarissen, waarvan er 3 aanwezig konden zijn. Deze werden door het bestuur even in het zonnetje gezet en ontvangen naast een bos bloemen, de traditionele speciaal gegraveerde vulpen.

Ander heugelijk nieuws is dat Fred de Wit, jarenlang betrokken (en nog steeds) als o.a. wedstrijdsecretaris bij UVS is benoemd tot lid van verdienste. En tenslotte is Mat de Tombe unaniem herkozen voor een nieuwe periode als voorzitter.

v.l.n.r. Nico Erades (40 jaar lid), Leen Neuteboom (70 jaar lid), Mat de Tombe (voorzitter), Gé Beurse (60 jaar lid)

4 dagen geledenUVS in het Leids Nieuwsblad
4 dagen geledenWaarom lid worden van UVS?
4 dagen geledenOp weg naar een toekomstbestendig complex