UITNODIGING

Op woensdag 17 april wordt de halfjaarlijkse ALV van onze vereniging gehouden. Alle leden van UVS worden hierbij van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. De vergadering wordt gehouden in ons Clubhuis.

Aanvang 20.00 uur.

De agenda van deze vergadering bevat de volgende punten:

 1. Welkom en opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag ALV d.d. 22 november 2023. Dat verslag kunt u HIER vinden.
 4. Financiële zaken
  • De penningmeester doet verslag van de jaarrekening 2023
  • Verslag kascommissie
  • Vaststelling contributie nieuwe seizoen
 5. Huldiging jubilarissen
 6. Rondvraag
  • Als er voor de rondvraag al vragen of verzoeken liggen, dan horen wij die graag vooraf. Stuur deze dan alvast via de mail naar: secretaris@uvs-leiden.nl
 7. Sluiting

Wij hopen veel leden te mogen ontmoeten op deze bijeenkomst.

Namens het bestuur van UVS,

Pascal van Es, secretaris

3 dagen geledenReünie 2024 weer amusant en gezellig
5 dagen geledenIn memoriam Piet Kruit (1926 – 2024)
5 dagen geledenJanson & Bolland nieuwe sponsor UVS