CONTRIBUTIE NIET BETAALD? WEES OP TIJD!

Gebleken is dat een groot aantal leden zijn/haar contributie niet of niet geheel heeft betaald, terwijl dit wel had gemoeten. Dit betekent dat de inning van de niet betaalde contributie binnenkort zal worden uitbesteed aan Florijn incasso. Voordat het bestuur het incassobureau zal inschakelen kunnen leden die nog niet hebben betaald dat doen vóór 1 februari aanstaande.

Het (resterende) contributiebedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL41 RABO 0345606825 t.n.v. UVS Leiden onder vermelding van ‘contributie (naam speler)’. Wacht daar niet te lang mee om extra kosten te voorkomen!

Ná 1 februari zullen de leden die dan nog niet hebben betaald een officiële WIK (Wet Incassokosten)-aanmaning krijgen via het incassobureau. Hierin wordt het lid gemaand het openstaande bedrag binnen een wettelijke termijn te voldoen.

Wordt er niet betaald?

Dan zal Florijn incasso de verdere vordering voor haar rekening nemen. Hierbij zullen de bijkomende kosten worden verhaald op het lid! Vanaf het moment dat de vordering officieel is doorgezet is het lid ook niet langer toegestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit totdat het hele openstaande bedrag is betaald.

Tot slot

Is er niet betaald en worden de teamindelingen voor volgend seizoen bepaald? Dan wordt het lid niet meegenomen in de nieuwe teamindeling. Wordt er ná de teamindeling pas betaald, dan wordt bekeken of er nog plaats is in een team. Dit kan dus inhouden dat pas later in het nieuwe seizoen een geschikt team kan worden gevonden en dat het lid tot die tijd alleen maar kan trainen.

2 weken geledenWitmer & Odijk nieuwe sponsor UVS
4 weken geledenJeffrey van Kempen keert terug naar UVS
4 weken geledenFrans Heemskerk 75 jaar lid van UVS