Met ingang van maandag 18 mei starten ook de trainingen van de leden ouder dan 18 jaar. Inmiddels is het trainingsschema aangepast en is er voor de seniorenteams die willen trainen ook een plek is gevonden op de velden, waar nodig op de zaterdag. Ook hierbij is weer het uitgangspunt genomen dat teams zoveel mogelijk alleen op een heel veld staan om het makkelijker te maken de 1.5 meter regel te volgen.

Trainingsschema

Het nieuwe trainingsschema is leidend. Buiten de trainingstijden is het niet toegestaan te trainen. In voorkomende gevallen kan de afdeling Handhaving hierop bekeuren. Wil je buiten het trainingsschema om een keer extra trainen? Dat kan. Stuur dan een verzoek aan secretaris@uvs-leiden.nl.

Klik HIER voor het nieuwe trainingsschema.

Regels

Hieronder nog de geldende regels. Lees deze goed door en handel er naar. Voor de spelers die ouder zijn dan 12 jaar: onthoud dat je altijd, zowel binnen als buiten het veld, de 1.5 meter regel moet aanhouden. Soms uitdagend, maar echt een must!

Verder:

 • Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld. Onderlinge wedstrijden zijn alleen toegestaan voor de leeftijdscategorie < 13 jaar.
 • Kinderen worden 5 minuten voor aanvang gebracht door maximaal één ouder. De kinderen worden vóór het hek afgezet en worden opgevangen door hun trainer achter het hek. Ouders, familieleden en/of toeschouwers komen niet op het complex, tenzij de ouder training geeft. Is het voor een ouder/trainer noodzakelijk een kind onder de 13 jaar mee te nemen (bijv. broertje of zusje)? Dan mag het kind het complex op, mits de ouder ook de trainer is van een team. Kinderen ouder dan 13 jaar kunnen helaas niet met de trainer mee i.v.m. de afstandsregel voor die leeftijdsgroep.
 • Als het kind zelfstandig naar de vereniging kan komen, vragen wij ouders vriendelijk, doch dringend niet mee te komen naar de vereniging. Dit om groepsvorming buiten de hekken te voorkomen.
 • Ophalen door de ouders gaat op dezelfde manier: ouders halen het kind voor het toegangshek op. Voor ouders onderling geldt minimaal 1,5 meter afstand. Houd hier ook rekening mee met het eventueel parkeren op het parkeerterrein.
 • Bij het betreden van het veld geldt voor de kinderen > 12 jaar: laat eerst het andere team vertrekken. Houd daarbij minimaal 1,5 meter afstand.
 • Blijf na de training niet hangen, maar ga direct naar huis.

Looproute

 • Er zijn 2 looproutes van en naar het complex. Afhankelijk op welk veld gespeeld wordt. Zie afbeelding onderaan. Houd je aan de looproute. Deze zijn bedacht om zoveel mogelijk vermenging van de verschillende leeftijdsgroepen te voorkomen.
 • Elk veld heeft ook een looproute voor het betreden en het verlaten van het veld.

Training

 • Het kan zijn dat de ouder/trainer niet bereid is om op dit moment onder de huidige omstandigheden training te geven. Als bestuur respecteren wij de beslissing van een trainer wanneer hij/zij geen training wenst te geven.
 • Het trainen blijft een vrije keus. Laat de trainer/leider wel weten als je niet komt.
 • Richtlijn is: 1 begeleider op 10 spelers.
 • Tussen de speler en trainer moet altijd minimaal 1.5 meter afstand te worden aangehouden. Die geldt voor alle leeftijdsgroepen.
 • Trainers zijn verantwoordelijk voor hun minderjarige spelers, zodra deze het sportpark betreden hebben. De trainers houden ook controle op de naleving van de regels en iedereen dient hun  aanwijzingen te respecteren en op te volgen.
 • Neem vanuit huis eigen drinken meer. Er dient absoluut geen gebruik gemaakt te worden van (gezamenlijke) bidons!
 • Het is alleen de trainer toegestaan het materialenhok te betreden. Gelet op de afmeting en de doorgang van het ballenhok mag dit nooit meer met meer dan één trainer. Er is desinfecterende gel aanwezig voor gebruik.
 • Trainers moeten zich strikt aan de trainingstijden houden. Verlaat het veld op tijd en met gepaste afstand van eventuele andere groepen! Zeker voor de leeftijdsgroep > 12 jaar en senioren geldt: we kunnen geen overlap en zodoende te veel spelers op het veld tegelijkertijd toestaan.
 • Iedereen is vast enthousiast, maar kom niet te vroeg. 5 minuten voor aanvang is de regel. Dit geldt met name voor de jongste jeugd. Voor elke leeftijdsgroep moeten we voorkomen dat er buiten het veld groepsvorming gaat plaatsvinden.

Complex

 • Houd bij aankomst en vertrek zoveel mogelijk rechts aan. De toegangswegen en paden bij UVS zijn breed genoeg om elkaar op de nodige afstand te kunnen passeren. Houd de aangegeven looproute aan.
 • Kantine en kleedkamers blijven gesloten. Iedereen dient zich thuis om te kleden en te douchen. Ga ook voor vertrek naar het toilet en was je handen (minimaal 20 seconden) met water en zeep. Alleen het trainershome is open waar gebruik kan worden gemaakt van het toilet.
 • Velden 3 en 4 zijn niet beschikbaar en het betreden ervan is niet toegestaan en boetewaardig! Er mag alleen gebruikgemaakt worden van de kunstgrasvelden. De meeste (natuurgras)velden zijn niet beschikbaar in verband met het vervroegd uitvoeren van onderhoud.
 • De AED en een EHBO kist zijn beschikbaar in het ballenhok.
 • Buiten spelers, trainers, bestuursleden en TC-leden mogen er géén toeschouwers aanwezig zijn op de Kikkerpolder. Uitzondering zijn kinderen onder de 13 jaar van wie de ouder/trainer is. Zie eerder in dit document. Ook ouders die kinderen ophalen van Smallsteps mogen heel even het complex op, alleen om hun kind op te halen.
 • Betreed het sportcomplex niet buiten de trainingstijd. Dit is nog steeds niet toegestaan. Aanwezigen worden verwijderd en kunnen een boete krijgen.

Looproute

4 dagen geledenVoortgang renovatie bij UVS
1 week geledenSchilder en onderhoudsbedrijf Sloos nieuwe sponsor UVS
1 week geledenUVS Sportdag 2024