Op woensdag 12 mei om 20:00 zal onze algemene ledenvergadering plaats vinden. Voor de algemene ledenvergadering kunt u zich aanmelden via: ledenadministratie@uvs-leiden.nl

Agenda ALV UVS 12 mei 2021

 • Opening  en vaststelling agenda (20.00 uur)
 • Mededelingen
  • Van de voorzitter
  • Van de jeugdvoorzitter
 • Vaststelling notulen ALV d.d. 30 oktober 2019
 • Financieel jaarverslag 2019-2020
  • Door de penningmeester
 • Verslag kascommissie
  • Door de voorzitter kascommissie
 • Verkiezing/benoeming kascommissie
 • Kledingplan jeugd 2021-2022
 • Vaststelling contributie 2021-2022
 • Rondvraag
 • Sluiting (21.30 uur)
1 week geledenVoetbalstagiair gezocht
2 weken geledenWerkzaamheden UVS
1 maand geledenUVS 107 jaar jong!